Παρουσιάζονται συνοπτικά τα συνοπτικά Στατιστικά στοιχεία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έτους 2017 που προέκυψαν από επεξεργασία των στοιχείων που δημοσίευσε το ΥΠΠΕΘ. Τα αναλυτικά στοιχεία μπορείτε να ανακτήσετε από τις σχετικές ιστοσελίδες του ΥΠΠΕΘ: α)   https://www.minedu.gov.gr/news/29256-12-07-17-statistikastoixeiaklimakosismoriongelkaiepal  και β)  https://www.minedu.gov.gr/news/29111-03-07-17-statistikastoixeiatonvathmologiontonpanelladikoneksetaseon-2017-minymatouypourgoypaideiaserevnaskaithriskevmaton-2
Advertisements