ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου (ΦΕΚ τ. Β΄ αρ. 1670/10-6-16) , το μάθημα της Τεχνολογίας διδάσκεται από πολλούς κλάδους (ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, ΠΕ18) . Δηλαδή έχομε ένα μεγάλο πλήθος ειδικοτήτων με διαφορετικές σπουδές, εμπειρίες και γνώσεις, που συνήθως κατευθύνουν τις δραστηριότητες του μαθήματος στο χώρο που γνωρίζουν καλύτερα και είναι περισσότερο εξοικειωμένοι . Το μάθημα  όμως δεν πρέπει να είναι προσανατολισμένο σε κάποιο κλάδο, αλλά σε όλη τη τεχνολογία. Χρειάζεται ένα συντονιστικό όργανο, τα Εργαστηριακά Κέντρα Τεχνολογίας (Ε.Κ.ΤΕ.)  κατά το πρότυπο των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε),  που θα υποστηρίζουν την οργάνωση των εργαστηρίων της Τεχνολογίας , σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Σχολικούς Συμβούλους  …

Πρόταση ….

Advertisements