2016 Δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ
Το Δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφόρηση για ένα ευρύ φάσμα θεματικών σχετικών με Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές και πρακτικές.
Με την υποστήριξη εθνικών μονάδων που εδρεύουν σε 38 χώρες, το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ παρέχει περιγραφές εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων, συγκριτικές μελέτες οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριμένα θέματα, δείκτες και στατιστικές.
Οι εκθέσεις της ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες και καλύπτουν τόσο
πληροφορίες από τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Το παρόν περιέχει: συλλογή και ένα χρηστικό φυλλάδιο αναζήτησης των δημοσιεύσεων του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ για το έτος 2016.

Περισσότερα ….

Advertisements