Οι Δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας κυκλοφόρησαν τον συνημμένο ΟΔΗΓΟ _«Ασφάλεια και Υγεία σε Εργαστήρια Ηλεκτρολογίας Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»_. Ο καλαίσθητος αυτός οδηγός περιέχει χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, κανόνες που πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία των ηλ. εργαστηρίων, μέτρα σε περίπτωση ατυχήματος, κλπ.               Ο Οδηγός.….

Advertisements