Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα)
ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Erasmus+, eTwinning κ.ά.)   ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

H εγκύκλιος για τον καλύτερο σχεδιασμό και υλοποίηση των:
Α ) Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων ) ,
Β) Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας,
Γ) Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus+, eΤwinning, σχολεία Unesco κ.λ.π.)

Η εγκύκλιος ….  Υπόδειγμα Σχεδίου…..     Αποτύπωση…..

Advertisements