Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία
τμήματος Γενικής Παιδείας της Α’ Τάξης, τμήματος
Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της
Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Αρ. Φύλλου 2434/Β/ 5 Αυγούστου 2016

Advertisements