Κατατέθηκε σήμερα, προς ψήφιση, στη Βουλή τροπολογία που παρατεΊνεται η θητεία  των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων  έως 28-2-2017

Παράταση-Τροπολογία

Advertisements