Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 συνεδρίασε η Επιτροπή με έργο την ανακοίνωση τελικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για συμμετοχή στη Πιλοτική Εφαρμογή της Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου και 2ο ΕΠΑ.Λ. Σταυρούπολης, με βάση την απόφαση 1009/20-05-2016 του Γ. Γ. Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων και σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (υπ’ αρ. 1009/20-05- 2016). Η Επιτροπή συστάθηκε με την με αρ. πρωτ. 90885/Δ4/03-06-2016 απόφαση του Γ.Γ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με βάση την υπ. αριθμ. 20405/373/17-05-2016 Κ.Υ.Α. Κατόπιν αυτών, ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 20405/373/17-05-2016.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ

Advertisements