Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημί− ες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρα− τιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.

ΦΕΚ τ.Β, Αρ. Φύλλου 290, 12 Φεβρουαρίου 2016, Απόφαση Αριθμ. Φ.151/17557/Α5

Advertisements