Σύμφωνα με την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (υπ’ αρ. 1009/20-05-2016) και ύστερα από την παράταση που δόθηκε με Δελτίο Τύπου, ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 20405/373/17-05-2016.

Οι πίνακες σε μορφή pepal_electrololoidf
Με βάση τα παραπάνω, από την Παρασκευή 10-06-2016 έως και την Τετάρτη 15-06-2016, είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων.
Κατόπιν εξέτασης των αιτημάτων, θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης την Παρασκευή 17-06-2016.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Advertisements