Σε ΦΕΚ το ενιαίο ΩΠ της Β΄ Τάξης του Τομέα Hλγων-Ηλκ,  Οι αλλαγές στο ΩΠ των Ηλεκτρολόγων από το νέο σχολικό έτος 2016-17  (ΦΕΚ 1567/τ. Β΄/2-6-2016)Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις από το υλικό της Ημερίδας «Το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ» που διεξήχθη στην Αθήνα στις 11 Μαΐου 2016 και έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση https://goo.gl/lvsK1P προφανώς δεν ελήφθησαν υπόψη…

Advertisements