Εξετάσεις του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ_ΦΕΚ_2190_Β_5_9_2013

ΠΔ108_2013

ΠΟΣΕΗ-ΑΔΕΙΕΣ-ΗΛΓ

ΦEK_143_2011_AΔEIES_TEXNΙΤΩΝ

ΦΕΚ1644_Β_3_7_2013_ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ_ΕΝΑΡΞΗΣ_ΗΛΓΩΝ

Advertisements