Ετικέτες

,

ΗΜΕΡΙΔΑ «Το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑΛ»
...Συμπερασματικά, σύμφωνα με την άποψη των παριστάμενων εκπαιδευτικών, 
η προτεινόμενη από το ΥΠΠΕΘ ενοποίηση του ΠΣ στη Β΄ Τάξη του 
Τομέα Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής, θα έχει αρνητικές συνέπειες στα 
προγράμματα σπουδών του Ηλεκτρολόγου. 
Οι δύο Ειδικότητες, Ηλεκτρολόγος και Ηλεκτρονικός, θα πρέπει να έχουν 
διακριτό  πρόγραμμα σπουδών στη Β΄ και Γ΄ Τάξη των ΕΠΑΛ.
                       Οι  Σχολικοί Σύμβουλοι των Ηλεκτρολόγων

Κ. Καλτσάς,Σ. Καραγιάννης, Μ. Λαγουδάκος ,Χ. Ορφανός,Σ. Πάγκαλος,Λ. Σοφιανίδης

Περισσότερα-Σύνοψη-Ημεριδας 11-5-16
Advertisements