Ετικέτες

Διαχωρισμός του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού των ΕΠΑΛ

Στη συνάντηση της Πέμπτης 17-3-2016 των Σχολικών Συμβούλων επαγγελματικών ειδικοτήτων με τα μέλη της Επιτροπής του ΙΕΠ για την Ε.Ε.Κ., μεταξύ των προτάσεων της Επιτροπής, παρουσιάστηκε πρόταση για τη λειτουργία στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑΛ ενιαίου Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού με κοινό πρόγραμμα σπουδών για όλες τις Ειδικότητες του Τομέα. Η πρόταση ανατρέπει τα ισχύοντα σήμερα όπου οι Ειδικότητες του υπόψη Τομέα έχουν διακριτά προγράμματα σπουδών στη Β΄ και Γ΄ Τάξη του ΕΠΑΛ.

Πιστεύουμε ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο πρόγραμμα σπουδών της Ειδικότητας  «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων» την οποία ακολουθεί η πλειονότητα των μαθητών του Τομέα, αλλά και στα προγράμματα σπουδών των υπόλοιπων Ηλεκτρονικών Ειδικοτήτων του Τομέα. Προτείνουμε να επανέλθει ο διαχωρισμός του Τομέα σε Ηλεκτρολογικό και Ηλεκτρονικό όπως ίσχυε στις παλαιότερες ρυθμίσεις για το ΕΠΑΛ (και το ΤΕΛ) για τους εξής λόγους:……..Παρέμβαση Σχολ. Συμβούλων

Υπόμνημα Καθηγητών Ηλεκτρολόγων

 

Advertisements