ΕΩΠ-ΕΠΑΛ-ΦΕΚ1481Β-25-5-2016 [2016.05]_

1.ΥΑ_Καθορισμός_Τομέων-Ειδικοτήτων_ΕΠΑΛ_(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Ηλεκτρολογικού Τομέα ΦΕΚ1562/2007

3. ΑΠΣ-Ηλεκτρολόγων-2014

4.ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ-2007

5. Οδηγίες Β΄Ηλεκτρολόγων/2009-2010

6. Ω.Π. Β¨& Γ ΕΠΑΛ

7. Οδηγίες Β΄ΕΠΑΛ-Ηλεκτρολόγοι

8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΛ

9. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προσανατολισμού-Α΄ΕΠΑΛ

10. Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Προσανατολισμού-Β΄ ΕΠΑΛ

Advertisements