Ετικέτες

Σεμινάριο 2ο: Φωτοβολταικά Συστήματα

20, 21 Μαρτίου 2015

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων για τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα τους, πραγματοποιείται επιμορφωτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας 12 (δώδεκα) ωρών με θέμα «Φωτοβολταϊκά Συστήματα». Το σεμινάριο γίνεται στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΙΕΚΕΜ ΤΕ:

Γνωστοποίηση: Σεμινάριο_ΦΒ_Μαρτίου                                                                                         
Φόρμα εγγραφής: http://goo.gl/forms/hdrCNG4PlD  
Υλικό: http://1drv.ms/1Ca76TG)
Advertisements