Στο άρθρο 10 του Ν. 4186/2013 για τα ΑΠΣ του ΕΠΑΛ προβλέπεται ότι «1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται από το Ι.Ε.Π. και περιλαμβάνουν:

α) Σαφώς διατυπωμένα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, κατά μάθημα, τομέα και ειδικότητα….

Περισσότερα …Επιστολή προς ΙΕΠ για ΩΠ ΗΛΕ_27-11-13

Advertisements