Βελιτσός Δημήτρης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03

Βελιτσός Δημήτριος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17 – Ηλεκτρολόγων Τ.Ε Δυτικής Μακεδονίας dvelitsos@gmail.com 2310365354

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Σαπφούς 44,Θεσσαλονίκη,T.K. 54627

Τηλέφωνο:  2310503900

Φαξ:  2310503705
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  mail@dide-a.thess.sch.gr

Advertisements